Van analyse naar actie

Van analyse naar actie

by superadmin

Dienstverlening & interventies

Onze dienstverlening begint bij het begin. Zelforganisatie implementeren vraagt om het leggen van een goede basis. Je wilt zo specifiek mogelijk weten wat je veranderopgave is, zonder inflexibel te worden. Ook wil je je organisatie optimaal hebben ingericht om de gewenste organisatieontwikkeling te realiseren. Wij ondersteunen organisaties die (willen) werken met zelforganisatie en het succes van zelforganisatie willen borgen. Onze dienstverlening omvat diverse instrumenten en interventies om de gewenste organisatie-ontwikkeling te ondersteunen. Voorbeelden zijn een organisatie-onderzoek, inzet van vragenlijsten voor teaminzicht, ontwikkelprogramma’s voor teams, staf en leiding. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

Het maken van een organisatiescan heeft als doel inzicht te krijgen in hoeverre de inrichting van de organisatie aansluit bij zelforganiserend werken. Ook wordt inzichtelijk waar je als organisatie staat in de ontwikkeling naar zelforganisatie. Belangrijke onderwerpen zijn de structuur, cultuur, werkprocessen, leiderschap en talentontwikkeling.

De teamanalyse van OHZ geeft teams inzicht in hun ontwikkeling als zelforganiserend team. De online vragenlijst meet in welke fase van ontwikkeling teams zich bevinden. Ook krijg je als bestuurder/ directie belangrijke overkoepelende kengetallen in beeld.

Onze overtuiging is dat het (blijven) werken vanuit wat jou drijft van belang is, ook bij zelforganisatie. Met de online vragenlijst drijfveren krijg je zicht op de kwaliteiten en drijfveren van elk teamlid. Dit maakt een gerichte keuze voor de bij jouw organisatie passende interventies mogelijk.

Voor leiding, teams en stafafdelingen hebben we ontwikkelprogramma’s. Iedere doelgroep wordt met een uniek en op maat gemaakt ontwikkelprogramma gefaciliteerd in het anders werken, denken en doen. Daarbij is volop aandacht voor de veranderende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rol, samenwerking en individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Bij veranderingen komen we onszelf soms tegen. Wat een individu of team nodig heeft, is soms een blinde vlek. Gefaciliteerd worden door een coach biedt uitkomst. Ook als bijvoorbeeld het thema vertrouwen of veiligheid nog aandacht vraagt. Coaching kan individueel of in teamverband. Leerdoelen vormen het uitgangspunt voor gerichte ontwikkeling.

Zelf aan de slag met de eigen ontwikkeling is natuurlijk fantastisch, als individu en in teamverband. Om dit te stimuleren hebben we, afhankelijk van leervoorkeuren, verschillende werkvormen ontwikkeld om zo zelfreflectie en ontwikkeling te bevorderen. In al onze werkvormen staat de praktijk van alledag centraal.

Top