Vragenlijst Teamanalyse: zicht op ontwikkeling teams

by Marieke van Beek

Vragenlijst Teamanalyse: zicht op ontwikkeling teams

by Marieke van Beek

by Marieke van Beek

De ‘teamanalyse’ van OHZ faciliteert teams in de reflectie op hun eigen teamontwikkeling. Met deze vragenlijst krijgen teamleden zicht op hun teamontwikkeling naar zelforganisatie met de mogelijkheid om dit op competentieniveau te specificeren. De vragenlijst is meerdere malen te gebruiken, zodat voortgang consistent gemonitord kan worden.

Zelfstandig aan de slag als team

Weten waar je staat als team is stap 1. Dit is de basis om vervolgens gericht aan ontwikkeling te kunnen werken voor een optimaal resultaat. Het mooie van het teamrapport, dat voortkomt uit de vragenlijst, is dat teams hier zelf mee aan de slag kunnen.

In het teamrapport staat voor een aantal competenties uitgewerkt hoe het team functioneert, wat valt te verbeteren en gerichte, concrete tips hoe deze ontwikkeling is te realiseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie via het contactformulier.

Top